KRATOCHVILA, Lukáš. Ekonomika provozu větracích jednotek [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39675. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Hejčík.
Uložit do Citace PRO