LUŇÁČKOVÁ, Michaela. Podnikatelský záměr na založení cukrárny [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39708. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO