BARANČÍK, Milan. Homogenizace pěnové struktury s otevřenou pórovitostí pomocí Kelvinovy buňky [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39731. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Skalka.
Uložit do Citace PRO