ŠKOVIERA, Jozef. Homogenizace pěnové struktury s uzavřenou pórovitostí pomocí Kelvinovy buňky [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39734. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Skalka.
Uložit do Citace PRO