ŠILAR, Josef. Zařízení pro měření proudění vzduchu pod vozidlem [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2015 [cit. 2018-12-11]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39759. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Vančura.
Uložit do Citace PRO