VÍTEK, Jan. Design městského elektromobilu [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39765. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ladislav Křenek.
Uložit do Citace PRO