FRIES, Petr. Plošné tváření pomocí kapaliny [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2015 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39783. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jan Řiháček.
Uložit do Citace PRO