JEŽKOVÁ, Jitka. Modelování dopravního toku [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39805. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Tomáš Kisela.
Uložit do Citace PRO