FARUGA, Michal. Modelování procesu vidění [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3982. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Radim Kolář.
Uložit do Citace PRO