RICHTER, Vít. Výběr informačního systému [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39876. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO