LAKOMÁ, Monika. Možnosti financování rozvoje podniku při optimalizaci jeho kapitálové struktury [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39920. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Michaela Beranová.
Uložit do Citace PRO