STEJSKAL, Tomáš. Hlukoměr pro embedded systémy [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39948. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Miroslav Botta.
Uložit do Citace PRO