SOBOTKA, Josef. Aplikační možnosti programovatelného zesilovače LNVGA [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40002. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Jeřábek.
Uložit do Citace PRO