STRÁNSKÝ, Patrik. Digitální bezdrátová komunikační jednotka pro přenos audiosignálu [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40003. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ondřej Pavelka.
Uložit do Citace PRO