BENEŠ, Ondřej. Problematika létáni v noci a v podmínkách IMC [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40058. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Pavel Imriš.
Uložit do Citace PRO