HELIA, Petr. Využívání kmitočtových pásem VKV, UKV, SKV a EKV v radarech civilního i vojenského využití [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40097. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Slavomír Vosecký.
Uložit do Citace PRO