MALÍNSKÝ, Miloš. Segmentace významných objektů v barevných oftalmologických obrazech [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4014. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Radim Kolář.
Uložit do Citace PRO