VRBOVÁ, Alžběta. Sestavení konsolidované účetní závěrky [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2015 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40163. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jaroslava Rajchlová.
Uložit do Citace PRO