VRBOVÁ, Alžběta. Sestavení konsolidované účetní závěrky [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40163. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jaroslava Rajchlová.
Uložit do Citace PRO