PITTERMANNOVÁ, Martina. Kalkulace nákladů jako východisko tvorby rozpočtů ve vybrané firmě [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4018. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO