RŮČKA, Martin. Hydraulické shrabovací česle [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2015 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40200. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Malášek.
Uložit do Citace PRO