SEKEROVÁ, Jana. Postup a rizika zadávání projektů ESF [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4021. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO