KREMZ, Petr. Vývoj regulace ventilačních turbín [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40223. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Malášek.
Uložit do Citace PRO