MLÝNEK, Martin. Analýza závad na DPS pomocí X-RAY [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40242. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Pavel Řihák.
Uložit do Citace PRO