SADOVSKÝ, Hynek. Návrh uzlu křídlo-trup kompozitního letounu [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40267. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jaroslav Juračka.
Uložit do Citace PRO