DVOŘÁK, Jakub. Současná produkce tepelných výměníků v ČR [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40324. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Michal Jaroš.
Uložit do Citace PRO