BILÍK, David. Koncepční návrh konstrukce nového celokovového výcvikového kluzáku vycházejícího z kluzáku řady Blaník [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40339. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Pavel Schoř.
Uložit do Citace PRO