ŠEBESTA, Filip. Zkušební stanoviště pro zkoušení turbodmychadel [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40343. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce David Svída.
Uložit do Citace PRO