KUBRICKÝ, Jakub. Konstrukce přídavného modulu za traktor [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40347. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jiří Dvořáček.
Uložit do Citace PRO