SMOLINSKÝ, Petr. Dvoutlaký horizontální kotel na odpadní teplo (HRSG) [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40397. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Martin Lisý.
Uložit do Citace PRO