KIMLOVÁ, Anna. Automatická uzávěrka diferenciálu [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40481. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Ondřej Blaťák.
Uložit do Citace PRO