MACHÁČEK, Jan. Stirlingův termodynamický cyklus [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4049. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jan Gregor.
Uložit do Citace PRO