ROLEČEK, Jaroslav. Experimentální metody hodnocení jízdního komfortu [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40511. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Suchý.
Uložit do Citace PRO