CHARUZA, Martin. Koloběh kobaltu v životním prostředí [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4052. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Lumír Sommer.
Uložit do Citace PRO