ŠARDICKÝ, Jakub. Moderní metody snižování aerodynamického odporu vozidel [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40521. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Ondřej Čavoj.
Uložit do Citace PRO