TŘÍLETÁ, Kristýna. Podnikatelský záměr - rozvoj stavební společnosti [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40570. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.
Uložit do Citace PRO