KALLAB, Vojtěch. Nástavba informačního systému Notes pro mobilní zařízení [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40583. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO