VAŠINKOVÁ, Dominika. Analýza životního stylu vysokoškolských studentů z pohledu stravovacích návyků [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40632. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Hana Lepková.
Uložit do Citace PRO