ADÁMKOVÁ, Barbora. Modelování geometrických ploch [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40656. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Pavel Štarha.
Uložit do Citace PRO