TOTH, Václav. Marketingový plán pro K2 atmitec s.r.o [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40658. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce František Milichovský.
Uložit do Citace PRO