HADRAVOVÁ, Lenka. Marketingový mix Hotelu Skalský dvůr [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40671. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Novák.
Uložit do Citace PRO