ŠVÁBÍK, Roman. Jednoválcový motor pro silniční závodní motocykl [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40762. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Lubomír Drápal.
Uložit do Citace PRO