TROJAN, Martin. Nové metody přípravy protonizovaných aminokyselin a jejich interakce s polyelektrolyty [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4092. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martin Chytil.
Uložit do Citace PRO