LEBRUŠKOVÁ, Petra. Návratnost investic spojených s výstavbou bytového domu v Hradci Králové a v Brně [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40925. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Martin Cupal.
Uložit do Citace PRO