VRLOVÁ, Iva. Vliv reklamy na rozhodování při koupi nemovitostí [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40955. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Barňák.
Uložit do Citace PRO