PROCHÁZKA, Vladimír. Podnikatelský záměr na založení podnikatelského subjektu zabývajícího se budováním tréninkových golfových ploch [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40995. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO