URBAN, Pavel. Studie průběhu zakázky vybraným podnikem [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41176. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO