MARTOF, Jan. Podnikatelský záměr pro založení internetového obchodu [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41184. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO