KOLÁŘOVÁ, Monika. Triumf ošklivosti [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41239. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 3. Vedoucí práce Milan Houser.
Uložit do Citace PRO