TKÁČ, Peter. Autentizácia, autorizácia a účtovanie paketových prenosov v mobilných sieťach [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41365. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radko Krkoš.
Uložit do Citace PRO