HŘEBÍČKOVÁ, Jana. Komparace daně z příjmů právnických osob v rámci vybraných zemích EU [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41398. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Svirák.
Uložit do Citace PRO